Thứ sáu, ngày 26 tháng 07 năm 2024 | 02:05 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo
Người giáo dân

 

Cố Vấn chỉ đạo Trang Web mucvugiaodan.org

 

 

Đức Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu

 

 

Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục về Giáo Dân

 

 

Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng 

 

 

Tổng Thư Ký Ủy Ban Giáo Dân

 

 

        Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam    

                     

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

"THỜI GIÁO DÂN ĐÃ ĐIỂM" (Gioan Phaolo II)   

    

                                                     

"GIÁO DÂN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM" (Benedicto XVI)

 

 

 

1. NHẬN THỨC

 

“Giáo Hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo

 

của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo

 

dân này chưa cùng làm việc với Hàng Giáo Phẩm.

 

 

Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc

 

nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân.

 

 

Do đó, ngay khi thiết lập Giáo Hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo

 

dân Kitô giáo trưởng thành.”1

 

 

Căn cứ vào lời dậy trên đây của Công Đồng Vatican II, việc đào luyện hàng giáo dân là

 

vấn đề hết sức cấp bách.

 

 

Cần quan tâm cách đặc biệt giúp người giáo dân ý thức học hỏi, để nhờ ơn Chúa Thánh

 

Thần, họ không chỉ được đào tạo mà còn tự đào luyện chính mình.

 

 

Đào tạo hàng giáo dân là lãnh vực rất rộng, nên trước hết cần ưu tiên cho cấp lãnh đạo,

 

cụ thể là cấp lãnh đạo cơ sở, như Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, Ban Trị Sự các giới, các

 

nhóm, các phong trào đạo đức…

 

 

Với Mô Hình Đào Luyện Cần và Đủ: "LINH ĐẠO - MỤC VỤ - TRUYỀN GIÁO."

 

Nhờ đó, trên nền tảng Phúc Âm, dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Giáo Hội, Hàng Giáo

 

Dân sẽ TỰ TIN góp phần dựng lại “mùa xuân của Hội Thánh và thế giới” một cách hữu

 

hiệu ngay trong chính nền văn hóa của mình.

 

 

2. TỔ CHỨC

 

Trang "Mục Vụ Giáo Dân" ra đời với ba mục đích:

 

1/ Phổ biến "Nhận Thức Đào Luyện"  Người Giáo Dân Thiên Niên Kỷ Mới.

 

1.1. Nhận thức

1.1.1. Thời Giáo Dân Đã Điểm." (Gioan-Phaolo II)

1.1.2. Người Giáo Dân Đồng Trách Nhiệm." (Benedicto XVI)

 

1.2. Đào luyện

1.2.1. Làm Người: "Thể Chất, Tinh Thần, Tâm Linh." (Mùa Vọng - Giáng Sinh)

1.2.2. Sống Đạo và Truyền Đạo:  "Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo." (Mùa Quanh Năm)

1.2.3. Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa: "Mến Chúa - Yêu Người" ; Sống "Chân, Thiện, Mỹ."

                                                               (Mùa Chay - Phục Sinh)

 

2/ Truyền thông các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc Thăng Tiến hàng giáo dân.

 

3/ Thông tin về các sinh hoạt đặc biệt và độc đáo của hàng giáo dân.

 

 

3. ƯỚC MƠ

 

3.1. Nhận thức và Đào Luyện

 

Chúng tôi mong rằng các nội dung được chuyển tải, dù còn rất khiêm tốn, sẽ góp phần

 

giúp cho Người Giáo Dân hiểu rõ hơn về ơn gọi, sứ vụ, bổn phận và quyền lợi của mình

 

trong lòng Giáo Hội và giữa các thực tại trần thế.

 

 

Từ đó, họ nhận ra chính mình:

 

Là Giáo Hội,

 

Làm nên Giáo Hội,

 

Và là linh hồn của Thế Giới.

 

Họ phải được đào luyện.

 

Phải tự đào luyện chính mình.

 

 

Và tất cả:

 

Thực sự khát khao đón nhận Chúa Thánh Thần.

 

Đấng chủ động đào luyện và đổi mới mọi sự trong ngoài chúng ta.

 

 

3.2. Chung tay góp sức

 

Đây là chương trình khởi đầu.

 

"Vạn sự khởi đầu nan" nên sẽ có rất nhiều khó khăn và còn nhiều khiếm khuyết.

 

Kính mong Ban Biên Tập, quý Độc Giả cùng chung tay góp sức.

 

Hầu Trang Truyền Thông:

 

                                  mucvugiaodan.org

 

mỗi ngày được phong phú hơn từ nội dung cho đến cách trình bày./.

 

 

31-07-2013

 

TM. Ban Điều Hành  

                                                                                                                    

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D. Min.)

____________________________________

1. Công Đồng Vat.II,  Sắc lệnh truyền giáo, 21.


Các tin khác

    (Trang 1/3)    1 2 3

VIDEO

  Bài 2: HIỆP HÀNH: Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ | Thường huấn linh mục GP Ban Mê Thuột 2023

  Bài 1: Tầm Nhìn Hoàn Vũ | Thường huấn linh mục GP Ban Mê Thuột 2023

  ĐỨC TIN | Tròn Đầy & Trong Sáng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Mục Vụ Văn Hóa: DANH - LỢI - NGHĨA | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Cử Hành Phụng Vụ | Gặp Gỡ Chúa Kitô - Loan Báo Tin Mừng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn văn Hinh

  Thần Học Mục Vụ & Công đồng Vatican II: Con người - Giáo hội - Môi trường

  Hiệp Hành Hội Ý Dựng lại Mùa Xuân | Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

  Bài 4: Văn Hóa Tổ Chức - Đời Sống Cá Nhân

  Hiệp Hành Kín Đáo và Minh Bạch

  Văn Hóa Tổ Chức - Tổ Chức Cộng Đồng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (Phần 3)

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 2) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 1) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  TRỰC TUYẾN BÀI 29: MỤC VỤ THÁNH THIỆN THUẬN THEO

  TRỰC TUYẾN BÀI 28 : MỤC VỤ TÍCH HỢP VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

  TRỰC TUYẾN BÀI 27 : MỤC VỤ LỜI CHÚA NGÀY NAY

  TRỰC TUYẾN BÀI : TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 26: MỤC VỤ ĐẠO ĐỨC KINH TẾ DỊCH VỤ

  TRỰC TUYẾN BÀI 25: MỤC VỤ TUẦN THÁNH UY VÀ ĐỨC

  TRỰC TUYẾN BÀI 24: MỤC VỤ GIA TÀI CỦA MẸ

  TRỰC TUYẾN BÀI 23: MỤC VỤ BỔ VÀ TẢ

  mvgd20162016

  TRỰC TUYẾN BÀI 21: MỤC VỤ LUẬT CÂN BẰNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 20: TRUY TÌM MÃNH LỰC

  TRỰC TUYẾN BÀI 19: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN NHỮNG NGƯỜI CHA NHÂN HẬU LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TIỄN

  TRỰC TUYẾN BÀI 18: NĂM THÁNH THÁNH CẢ GIUSE LÃNH ĐẠO VÀ NIỀM TIN

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 16: ĐỀ TÀI ĐIỂM TỰA

  TRỰC TUYẾN BÀI 14: VĂN HÓA KHÔNG NHẬN SAI NHƯNG SỬA SAI

  TRỰC TUYẾN BÀI 13: VUN TRỒNG NỀN VĂN HÓA “TÂM LINH – KHOA HỌC”

  TRỰC TUYẾN BÀI 12: NĂM MỚI 2021 XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÂM LINH & KHOA HỌC

  TRỰC TUYẾN BÀI 11: GIÁNG SINH 2020 - LÀM NGƯỜi - GIÊSU

  TRỰC TUYẾN BÀI 10: PHÍA ĐẰNG SAU TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 9: ĐỂ CÓ CHÚA THÁNH THẦN

  TRỰC TUYẾN BÀI 8: LOAN BÁO TIN MỪNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 7: PHÒNG ĐÀO LUYỆN TÂM LINH CỦA TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 6: ĐÀO LUYỆN TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 5: TẦM NHÌN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

  TRỰC TUYẾN BÀI 4: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH BẮT ĐẦU TỪ THÁNH THỂ HAY THÁNH KINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 3: PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN CẢM NGHIỆM- SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

  TRỰC TUYẾN: BÀI 2: GIẢI THÍCH ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 1: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TintucVatican

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
Giới trẻ Canada ngày càng tham dự Thánh lễ nhiều hơn thế hệ trước
Giới trẻ Canada ngày càng tham dự Thánh lễ nhiều hơn thế hệ trước
Bộ Giáo lý đức tin và các cuộc “hiện ra”
Bộ Giáo lý đức tin và các cuộc “hiện ra”
CHỨC GIÁM MỤC THEO CÔNG ĐỒNG VATICAN II
CHỨC GIÁM MỤC THEO CÔNG ĐỒNG VATICAN II
.DOCAT, HỌC THUYẾT XÃ HỘI DÀNH CHO GIỚI TRẺ
DOCAT, HỌC THUYẾT XÃ HỘI DÀNH CHO GIỚI TRẺ