Thứ tư, ngày 31 tháng 05 năm 2023 | 08:00 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo
Mục vụ

 

                                    MỤC VỤ LÀ GÌ

 

1.  Nhận thức

 

Ý nghĩa: Theo nguyên ngữ

 

- Mục là mắt: Mục kích

 

+  Vụ là việc: Vụ việc

 

+  Mục vụ là việc của mắt. 

 

Một trong những chức năng của mắt là : “Coi xem để săn sóc.”

 

-  Mục là đứng đầu, đứng trên: Đầu mục

 

-  Mục là chăn nuôi súc vật: Mục súc

 

Trong Phúc Âm, hình ảnh Mục Tử, giúp chúng ta hiểu rằng, mục vụ là việc của người chăn chiên coi

 

sóc đàn chiên.  Người chăn chiên biết mình và biết rõ nhu cầu từng con chiên. 

 

2.  Đặc điểm

 

Thực tế, “Mục Vụ” là việc chăm sóc Dân Chúa. Theo gương Mục Tử duy nhất là Đức Kitô.

 

Như thế, mục vụ là quyền và bổn phận của toàn Dân Chúa. Không dành riêng ai.

 

3.  Ứng dụng

 

3.1.  Mục vụ cá nhân: Truy tìm TÀI NĂNG trui rèn thành MÃNH LỰC

 

Để làm điều này, khoa tâm lý giáo dục, giúp truy tìm mãnh lực, để biết mình hoặc giúp người khác

 

nhận biết mãnh lực của họ để phát huy thành sức mạnh tinh thần. Hầu thành đạt trong mọi lãnh vực

 

cuộc sống. 

 

 

3..2.  Lãnh đạo tinh thần

 

Như thế, trong mối tương quan cá nhân, chúng ta có thể gọi mục vụ là lãnh đạo tinh thần.  Nhưng

 

lãnh đạo tinh thần theo Kitô giáo thì sâu xa hơn nhiều.

 

3.3.  Nghệ thuật lãnh đạo Dân Chúa

 

Và theo Kinh Thánh, lãnh đạo tinh thần là một nghệ thuật phục vụ Dân Chúa, trong thời đại hôm nay,

 

với những thách thức cần vượt qua để có thể phục vụ trong từng môi trường văn hóa. 

 

(Xin vui lòng đọc trang Web mucvugiaodan.org phần Mục Vụ.)

 

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Các tin khác

    (Trang 1/3)    1 2 3

VIDEO

  ĐỨC TIN | Tròn Đầy & Trong Sáng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Mục Vụ Văn Hóa: DANH - LỢI - NGHĨA | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Cử Hành Phụng Vụ | Gặp Gỡ Chúa Kitô - Loan Báo Tin Mừng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn văn Hinh

  Thần Học Mục Vụ & Công đồng Vatican II: Con người - Giáo hội - Môi trường

  Hiệp Hành Hội Ý Dựng lại Mùa Xuân | Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

  Bài 4: Văn Hóa Tổ Chức - Đời Sống Cá Nhân

  Hiệp Hành Kín Đáo và Minh Bạch

  Văn Hóa Tổ Chức - Tổ Chức Cộng Đồng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (Phần 3)

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 2) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 1) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  TRỰC TUYẾN BÀI 29: MỤC VỤ THÁNH THIỆN THUẬN THEO

  TRỰC TUYẾN BÀI 28 : MỤC VỤ TÍCH HỢP VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

  TRỰC TUYẾN BÀI 27 : MỤC VỤ LỜI CHÚA NGÀY NAY

  TRỰC TUYẾN BÀI : TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 26: MỤC VỤ ĐẠO ĐỨC KINH TẾ DỊCH VỤ

  TRỰC TUYẾN BÀI 25: MỤC VỤ TUẦN THÁNH UY VÀ ĐỨC

  TRỰC TUYẾN BÀI 24: MỤC VỤ GIA TÀI CỦA MẸ

  TRỰC TUYẾN BÀI 23: MỤC VỤ BỔ VÀ TẢ

  mvgd20162016

  TRỰC TUYẾN BÀI 21: MỤC VỤ LUẬT CÂN BẰNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 20: TRUY TÌM MÃNH LỰC

  TRỰC TUYẾN BÀI 19: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN NHỮNG NGƯỜI CHA NHÂN HẬU LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TIỄN

  TRỰC TUYẾN BÀI 18: NĂM THÁNH THÁNH CẢ GIUSE LÃNH ĐẠO VÀ NIỀM TIN

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 16: ĐỀ TÀI ĐIỂM TỰA

  TRỰC TUYẾN BÀI 14: VĂN HÓA KHÔNG NHẬN SAI NHƯNG SỬA SAI

  TRỰC TUYẾN BÀI 13: VUN TRỒNG NỀN VĂN HÓA “TÂM LINH – KHOA HỌC”

  TRỰC TUYẾN BÀI 12: NĂM MỚI 2021 XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÂM LINH & KHOA HỌC

  TRỰC TUYẾN BÀI 11: GIÁNG SINH 2020 - LÀM NGƯỜi - GIÊSU

  TRỰC TUYẾN BÀI 10: PHÍA ĐẰNG SAU TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 9: ĐỂ CÓ CHÚA THÁNH THẦN

  TRỰC TUYẾN BÀI 8: LOAN BÁO TIN MỪNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 7: PHÒNG ĐÀO LUYỆN TÂM LINH CỦA TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 6: ĐÀO LUYỆN TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 5: TẦM NHÌN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

  TRỰC TUYẾN BÀI 4: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH BẮT ĐẦU TỪ THÁNH THỂ HAY THÁNH KINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 3: PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN CẢM NGHIỆM- SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

  TRỰC TUYẾN: BÀI 2: GIẢI THÍCH ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 1: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TintucVatican

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
CHÚA THÁNH THẦN GIẢI THOÁT CHÚNG TA KHỎI MỌI NỖI SỢ HÃI
CHÚA THÁNH THẦN GIẢI THOÁT CHÚNG TA KHỎI MỌI NỖI SỢ HÃI
MẠNG XÃ HỘI : VATICAN KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO
MẠNG XÃ HỘI : VATICAN KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO
« HƯỚNG ĐẾN SỰ HIỆN DIỆN TOÀN DIỆN » : MỘT VĂN KIỆN ĐỂ CHỐNG LẠI « CHẾ ĐỘ THUẬT TOÁN TRỊ »
« HƯỚNG ĐẾN SỰ HIỆN DIỆN TOÀN DIỆN » : MỘT VĂN KIỆN ĐỂ CHỐNG ...
XIN MẸ THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI THƯỢNG HỘI ĐỒNG
XIN MẸ THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI THƯỢNG HỘI ĐỒNG