Thứ ba, ngày 05 tháng 07 năm 2022 | 10:25 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

HÃY ĐẾN ĐÓN NHẬN 

Truyền thông

HIỆP HÀNH

VỚI CÔNG ĐỒNG VATICAN II

 

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

 

 

 

Dẫn nhập

 

Công đồng Vat. II là Công đồng mục vụ. Mục vụ là chăm sóc con người, Giáo hội và thế giới. Các Nghị phụ xác định: “Từ khởi sự cho tới hoàn thành, nhất là các nghị quyết của Công đồng đều do Chúa Thánh Thần hướng dẫn”. Công đồng còn là hướng đi của thời đại, nhất là Hiến chế Mục vụ Giáo hội trong thế giới hôm nay. Sau đây, tôi xin chia sẻ một thoáng “Hiệp hành với Công đồng Vat. II”.  

Nội dung

Công đồng khai mạc 1962 và kết thúc 1965. Gồm 18 văn kiện: bốn Hiến chế, chín Sắc lệnh, ba Tuyên ngôn và hai Thông điệp: Mở đầu và kết thức. Thông điệp bế mạc, Công đồng gởi bảy thư cho bẩy đối tượng tiêu biểu, quan trọng và đặc biệt trong thế giới.

Căn bản Công đồng tập trung vào Chúa Kitô và Lời của Người; Cốt lõi là con người và môi trường. Và trọng điểm là bản chất của Giáo hội: Loan báo Tin mừng, qua con đường đối thoại và hòa giải.

Công đồng đưa ra những nguyên tắc mục vụ, có tính bao trùm, chi phối Giáo hội và toàn thể nhân loại. Những nguyên tắc mục vụ lớn, đó là: “Cả… Cả…”; “Ân sủng và thực tại”; “Hiệp nhất trong dị biệt”; “Thống nhất trong những điều chính, tự do trong những điều phụ, bác ái trong hết mọi sự”. Và tất cả bắt đầu từ định nghĩa. Ví dụ, định nghĩa về con người: “Cả hồn cả xác”; “Giáo hội Chúa Kitô là một mầu nhiệm, là thực tại thiêng liêng”; “Thế giới là tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng, yêu thương và bảo trì. Được Đức Kitô giải thoát để tiến tới sự viên mãn. Và con người nhận lãnh sứ mệnh chinh phục trái đất và cai quản trong công bình và thánh thiện.”  Trên con đường hiệp hành, Công đồng đua ra ba trở ngại về con người: “Bất định, vô cảm và vô tín”. Bất định, có nghĩa là mọi sự đều tương đối, con người vô thường, không có gì vĩnh viên, cái gì cũng có thể thay đổi, thậm chí ngay cả trong hôn nhân của Giáo hội. Vô cảm, có nghĩa phải hợp lý, có lý là được, căn cứ vào vật chất, cứ có tiền là được mọi sự, không đặt nặng tình cảm, đầu, lý trí to hơn quả tim, tình yêu. Con người làm chuẩn mực cho con người, thích, muốn là làm, ngay cả phá thai, đồng tình luyến ái, thai nghiệm. Vô tín, có nghĩa là chỉ tin những gì có thể chứng minh được bằng khoa học. Trở ngải nào cũng có giải pháp. Các Nghị phụ, các nhà làm mục vụ là cùng với Chúa Thánh Thần đưa ra những giải pháp, đáp ứng nhu cầu thời đại. Hầu đem lại cho con người và thế giới nguồn sinh lực mới. Công đồng đưa ra hai giải pháp, mang tính chiến lược, toàn cầu và mang tính triết lý nhân sinh. Giải pháp thứ nhất là về Lòng tin. Nhân loại tin vào lòng thương xót Chúa, qua tình yêu và lòng xót thương của Giáo hội. Yêu thương con người và thế giới cho tới cùng như Chúa Giêsu, vâng theo ý Chúa Cha, yêu thương, chấp nhận hy sinh, chịu đau khổ và chịu chết trần trụi trên thập giá. Người đã sống lại và đang sống, đang cùng hiệp hành với Giáo hội, với nhân loại, với từng người cụ thể. Cũng như tình yêu thương của cha mẹ, nhất là của người mẹ. Yêu con, vì dù con thế nào, nó vẫn là con mình, cho tới cùng, vô vị lợi. không kể công. Con cái dần dần sẽ thức tỉnh, tin vào Cha mẹ, có khi cha mẹ khuất bóng trên cõi đời này, Đức tin mới trỗi dậy! Giải pháp thư hai là về môi trường. Mội trường là thế giới, thiên nhiên, xã hội và môi trường sáng tạo. Trời, đất, con người là một thể thống nhất. Tất cả đều có liên quan tới con người. Khám phá ra con người, trái đắt và thiên nhiên sẽ nhận ra một luật cân bằng, và vô cùng tật tự. Sách giáo lý dây: “Khám phá ra trời đất muôn vật vô cùng trật tự lạ lùng, liền biết có Đức Chúa Trời”. Trong bài diễn văn bế mạc Công đồng, Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Phải biết con người nếu muốn biết Thiên chúa”. Xu hướng thế giới, đang trở về với con người, dù còn một số bộ phận vì lợi nhuận, thiếu lương tâm, hoặc lương tri mờ tối, đã có những khinh miệt, xúc phạm tới phẩm giá con người nhất là thai nhi, trẻ em và phụ nữ.  

Phá gãy trật tự này, theo luật cân bằng và nhân quả, sẽ gây hậu quả, đổ vỡ, vô cùng thiệt hại lớn lao cho con người.

Ảnh hưởng

Con người là họa ảnh của Thiên Chúa Tình yêu. Trước Công đồng, vì ảnh hưởng thuyết Nhịnguyên, và theo óc phân tích khoa học của Tây phương. Con người gồm hai phần: là xác và hồn. Có những chủ trương nhấn mạnh tới xác, có những chủ trương nhấn mạnh tới hồn. Công đồng định nghĩa: “Là cả hồn cả xác”. Xác hồn là một thể thống nhất. Thân tâm hài hòa. Nói theo Phúc âm, qua gương Chúa Giêsu: “Cả thể chất, cả tinh thần cả tâm linh”. Định nghĩa này, qua đó, Công đồng hóa giải quan niệm về con người. Thay đổi triết lý về con người, thay đổi cách nhìn về sự thánh thiện của con người và cách phục vụ con người. Công đồng làm thay đổi không những trong giáo hội mà còn trong thế giới, các chủ nghĩa xét lại và từ đó làm thay đổi các thể chế xã hội. Có thể nói: “Công đồng Vat. II rửa tội cho thế giới”.

Lúc này, chúng ta càng cần xác tín: “Chúa có mặt trong lịch sử” loài người. Người điều khiển thế giới qua Thần Khí. Thần khí chi phối, qua ngả văn hóa và cụ thể qua các qui luật tự nhiên, như luật cân bằng là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Ví dụ, theo bản đồ phát triển kinh tế Đông Tây, 1275, năm 2000 +1 bắt đầu nền văn minh ngàn năm thứ III. Được gọi là nền văn minh biển; nền văn minh Đông-Tây, hòa hợp, gặp nhau ở Châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam ở ngã tư Đông Nam Á, được coi là điểm dừng, nơi hội tụ của nền văn minh mới. Việt Nam do Trời và Đấng Tạo hóa an bài, nằm dài trên thềm biển. Rất đúng với văn hóa “Phong-Thủy”. Sau sưng dựa núi, trước mật là biển, có tả thanh long, hữu bach hổ. Ây là thời vận của Việt Nam chúng ta. Thời cơ đến vận thuận theo. Lúc này, Dân tộc Việt Nam làm gi cũng thắng lợi: “Thành ư quả quyết, bai ư do dự”.

Tầm nhìn.Thế giới bao gồm cả Đông cả Tây, là ngôi nhà chung, năm Châu là một nhà. Và cả nam cả nữ, một nhân loại, tứ hải giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em.

Hành động. Từ tầm nhìn tiến tới: Đại kết. Hòa bình các tôn giáo. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy: Không thể có hòa bình nếu không có hòa bình giữa các tôn giáo. Vì thế, tuyệt đối tôn trọng cốt lõi của các tôn giáo. Đồng thời cũng tôn trọng cốt lõi của các thể chế chính trị. Nhưng chỉ cùng nhau  và giúp nhau sống tốt tôn giáo và thể chế chính trị của mình. Không chinh phục, chiêu mộ tín đồ, nhưng chỉ là người làm chứng bằng cuộc sống, việc làm và bằng nội tâm về niềm tin và tình yêu, là những yếu tố căn bản làm nên hạnh phúc đích thực và vững bền cho con người. Giáo hội cùng nhau hiệp hành theo Đức Kitô, buông bỏ tất cả, chì giữ lại tin yêu. Sẵn sàng dâng hiến tất cả của cải vật chất châu báu vàng bạc kim cương của: “Của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”, thế giới trả về  cho nhân loại. Giáo hội chỉ xin làm đầy tớ, nô bộc, nữ tỳ, qùi gối rửa chân cho người nghèo và người đau khổ. Vì người nghèo, là chìa khóa, kho tàng, cột thu lôi của Hội thánh và của nhân loại mở vào Nước Trời. Nhưng Giáo hội không quên chia sẻ kinh nghiệm ngàn đời: “Cho đi tất cả, sẽ nhận được tất cả; khi nhận tất cả, đó là một cạm bẫy, vì lòng tham vô đáy. Nhận tất là một cạm bẫy, cần cảnh giác, vì thế, nhận tất cả để rồi cho đi tất cả, mới là người trí huê, khôn ngoan, bảo đảm hạnh phúc và bình an.

Kết luận

Việt Nam triệt để áp dụng triết lý giáo dục:“Tâm linh – Khoa học”. Tâm linh là văn hóa Đông phương; khoa học là văn hóa Tây phương, đáp ứng nền văn hóa-văn minh nhân loại đang đi về số Một: Tích hợp: “Đông-Tây”, vẫn gữ nguyên gốc. Lẽ sống, đạo lý này, chi phối con người và cuộc sống nhân loại, mưu cầu Hạnh Phúc thời nay.

Truyền thông TGP/SG, tháng Bảy, 2022

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

 

 

 

Các tin khác

VIDEO

  Thần Học Mục Vụ & Công đồng Vatican II: Con người - Giáo hội - Môi trường

  Hiệp Hành Hội Ý Dựng lại Mùa Xuân | Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

  Bài 4: Văn Hóa Tổ Chức - Đời Sống Cá Nhân

  Hiệp Hành Kín Đáo và Minh Bạch

  Văn Hóa Tổ Chức - Tổ Chức Cộng Đồng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (Phần 3)

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 2) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 1) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  TRỰC TUYẾN BÀI 29: MỤC VỤ THÁNH THIỆN THUẬN THEO

  TRỰC TUYẾN BÀI 28 : MỤC VỤ TÍCH HỢP VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

  TRỰC TUYẾN BÀI 27 : MỤC VỤ LỜI CHÚA NGÀY NAY

  TRỰC TUYẾN BÀI : TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 26: MỤC VỤ ĐẠO ĐỨC KINH TẾ DỊCH VỤ

  TRỰC TUYẾN BÀI 25: MỤC VỤ TUẦN THÁNH UY VÀ ĐỨC

  TRỰC TUYẾN BÀI 24: MỤC VỤ GIA TÀI CỦA MẸ

  TRỰC TUYẾN BÀI 23: MỤC VỤ BỔ VÀ TẢ

  mvgd20162016

  TRỰC TUYẾN BÀI 21: MỤC VỤ LUẬT CÂN BẰNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 20: TRUY TÌM MÃNH LỰC

  TRỰC TUYẾN BÀI 19: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN NHỮNG NGƯỜI CHA NHÂN HẬU LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TIỄN

  TRỰC TUYẾN BÀI 18: NĂM THÁNH THÁNH CẢ GIUSE LÃNH ĐẠO VÀ NIỀM TIN

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 16: ĐỀ TÀI ĐIỂM TỰA

  TRỰC TUYẾN BÀI 14: VĂN HÓA KHÔNG NHẬN SAI NHƯNG SỬA SAI

  TRỰC TUYẾN BÀI 13: VUN TRỒNG NỀN VĂN HÓA “TÂM LINH – KHOA HỌC”

  TRỰC TUYẾN BÀI 12: NĂM MỚI 2021 XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÂM LINH & KHOA HỌC

  TRỰC TUYẾN BÀI 11: GIÁNG SINH 2020 - LÀM NGƯỜi - GIÊSU

  TRỰC TUYẾN BÀI 10: PHÍA ĐẰNG SAU TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 9: ĐỂ CÓ CHÚA THÁNH THẦN

  TRỰC TUYẾN BÀI 8: LOAN BÁO TIN MỪNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 7: PHÒNG ĐÀO LUYỆN TÂM LINH CỦA TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 6: ĐÀO LUYỆN TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 5: TẦM NHÌN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

  TRỰC TUYẾN BÀI 4: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH BẮT ĐẦU TỪ THÁNH THỂ HAY THÁNH KINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 3: PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN CẢM NGHIỆM- SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

  TRỰC TUYẾN: BÀI 2: GIẢI THÍCH ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 1: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TintucVatican

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
Chỉ là khởi đầu, chưa chấm dứt với dự án Thánh Thể của các vị Giám Mục Hoa Kỳ
Chỉ là khởi đầu, chưa chấm dứt với dự án Thánh Thể của các ...
Những người không hiểu biết đã viết phán quyết Roe v. Wade
Những người không hiểu biết đã viết phán quyết Roe v. Wade
4 quyết định gây nhiều tranh cãi
4 quyết định gây nhiều tranh cãi