Thứ ba, ngày 05 tháng 07 năm 2022 | 11:18 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

HÃY ĐẾN ĐÓN NHẬN 

Tài liệu

HIỆP HÀNH

VỚI CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

Dẫn nhập

Công đồng Vat. II là Công đồng mục vụ. Mục vụ là chăm sóc con người, Giáo hội và thế giới.  Các Nghị phụ xác định: “Từ khởi sự cho tới hoàn thành, nhất là các nghị quyết của Công đồng đều do Chúa Thánh Thần hướng dẫn”. Công đồng còn là hướng đi của thời đại, nhất là Hiến chế Mục vụ Giáo hội trong thế giới hôm nay. Sau đây, tôi xin chia sẻ một thoáng “Hiệp hành với Công đồng Vat. II”.  

Nội dung

Công đồng khai mạc 1962 và kết thức 1965. Gồm 18 văn kiện: bốn Hiến chế, chín Sắc lệnh, ba Tuyên ngôn và hai Thông điệp: Mở đầu và kết thức. Thông điệp bế mạc, Công đồng gởi bảy thư cho bẩy đối tượng tiêu biểu, quan trọng và đặc biệt trong thế giới.

Căn bản Công đồng tập trung vào Chúa Kitô và Lời của Người; Cốt lõi là con người và môi trường. Và trọng điểm là bản chất của Giáo hội: Loan báo Tin mừng, qua con dường đối thoại và hòa giải.

Trong đó, Công đồng đưa ra những nguyên tắc mục vụ, có tính bao trùm, chi phối Giáo hội và toàn thể nhân loại. Những nguyên tắc mục vụ lớn: “Cả… Cả…”; “Ân sủng và thực tại”; “Hiệp nhất trong dị biệt”; “Thống nhất trong những điều chính, tự do trong những điều phụ, bác ái trong hết mọi sự”. Tất cả bắt đầu từ định nghĩa. Ví dụ, định nghĩa về con người: “Cả hồn cả xác”; “Giáo hội Chúa Kitô là một mầu nhiệm, là thực tại thiêng liêng”; “Thế giới là tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng, yêu thương và bảo trì. Được Đức Kitô giải thoát để tiến tới sự viên mãn.

Và con người nhận lãnh sứ mệnh chinh phục trái đất và cai quản trong công bình và thánh thiện.”   

Ảnh hưởng

Con người là họa ảnh của Thiên Chúa Tình yêu. Trước Công đồng, vì ảnh hưởng thuyết Nhị nguyên, và theo lối phân tích của óc khoa học Tây phương. Con người gồm hai phần: là xác và hồn. Có những chủ trương nhấn mạnh tới xác, có những chủ trương nhấn mạnh tới hồn. Công đồng định nghĩa: Là cả hồn cả xác. Xác hồn là một thể thống nhất. Thân tâm hài hòa. Nói theo Phúc âm, gương Chúa Giêsu: “Cả thể chất, cả tinh thần cả tâm linh”. Định nghĩa này, qua đó, Công đồng hóa giải quan niệm về con người. Thay đổi triết lý về con người, thay đổi cách nhìn về sự thánh thiện của con người và cách phục vụ con người. Công đồng làm thay đổi không những trong giáo hội mà còn trong thế giới, các chủ nghĩa xét lại và từ đó làm thay đổi các thể chế xã hội. Có thể nói: “Công đồng Vat. II rửa tội cho thế giới”.

Xác tín: “Chúa có mặt trong lịch sử” loài người. Người điều khiển thế giới vqà con người qua Thần Khí, Thánh Thần của người, qua ngả văn hóa và cụ thể qua các qui luật tự nhiên, như luật cân bằng là hao trái của Chúa Thánh Thần.

 

 

Đào luyện

Kết luận

Tích cực

Cảnh giác

 

 

 

Truyền thông TGP/SG, tháng Bảy, 2022

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

 

 

 

Các tin khác

VIDEO

  Thần Học Mục Vụ & Công đồng Vatican II: Con người - Giáo hội - Môi trường

  Hiệp Hành Hội Ý Dựng lại Mùa Xuân | Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

  Bài 4: Văn Hóa Tổ Chức - Đời Sống Cá Nhân

  Hiệp Hành Kín Đáo và Minh Bạch

  Văn Hóa Tổ Chức - Tổ Chức Cộng Đồng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (Phần 3)

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 2) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 1) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  TRỰC TUYẾN BÀI 29: MỤC VỤ THÁNH THIỆN THUẬN THEO

  TRỰC TUYẾN BÀI 28 : MỤC VỤ TÍCH HỢP VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

  TRỰC TUYẾN BÀI 27 : MỤC VỤ LỜI CHÚA NGÀY NAY

  TRỰC TUYẾN BÀI : TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 26: MỤC VỤ ĐẠO ĐỨC KINH TẾ DỊCH VỤ

  TRỰC TUYẾN BÀI 25: MỤC VỤ TUẦN THÁNH UY VÀ ĐỨC

  TRỰC TUYẾN BÀI 24: MỤC VỤ GIA TÀI CỦA MẸ

  TRỰC TUYẾN BÀI 23: MỤC VỤ BỔ VÀ TẢ

  mvgd20162016

  TRỰC TUYẾN BÀI 21: MỤC VỤ LUẬT CÂN BẰNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 20: TRUY TÌM MÃNH LỰC

  TRỰC TUYẾN BÀI 19: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN NHỮNG NGƯỜI CHA NHÂN HẬU LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TIỄN

  TRỰC TUYẾN BÀI 18: NĂM THÁNH THÁNH CẢ GIUSE LÃNH ĐẠO VÀ NIỀM TIN

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 16: ĐỀ TÀI ĐIỂM TỰA

  TRỰC TUYẾN BÀI 14: VĂN HÓA KHÔNG NHẬN SAI NHƯNG SỬA SAI

  TRỰC TUYẾN BÀI 13: VUN TRỒNG NỀN VĂN HÓA “TÂM LINH – KHOA HỌC”

  TRỰC TUYẾN BÀI 12: NĂM MỚI 2021 XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÂM LINH & KHOA HỌC

  TRỰC TUYẾN BÀI 11: GIÁNG SINH 2020 - LÀM NGƯỜi - GIÊSU

  TRỰC TUYẾN BÀI 10: PHÍA ĐẰNG SAU TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 9: ĐỂ CÓ CHÚA THÁNH THẦN

  TRỰC TUYẾN BÀI 8: LOAN BÁO TIN MỪNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 7: PHÒNG ĐÀO LUYỆN TÂM LINH CỦA TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 6: ĐÀO LUYỆN TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 5: TẦM NHÌN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

  TRỰC TUYẾN BÀI 4: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH BẮT ĐẦU TỪ THÁNH THỂ HAY THÁNH KINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 3: PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN CẢM NGHIỆM- SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

  TRỰC TUYẾN: BÀI 2: GIẢI THÍCH ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 1: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TintucVatican

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
Chỉ là khởi đầu, chưa chấm dứt với dự án Thánh Thể của các vị Giám Mục Hoa Kỳ
Chỉ là khởi đầu, chưa chấm dứt với dự án Thánh Thể của các ...
Những người không hiểu biết đã viết phán quyết Roe v. Wade
Những người không hiểu biết đã viết phán quyết Roe v. Wade
4 quyết định gây nhiều tranh cãi
4 quyết định gây nhiều tranh cãi